EKO-logicznie = EKO-nomicznie

Pierwszą zasadą recyklingu jest optymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, przy najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym niezbędnym do ich przetworzenia. Ponowne wykorzystanie materiałów to nie tylko dbanie o środowisko poprzez ograniczanie wykorzystywania surowców pierwotnych, czy przestrzeni do składowania odpadów - to również wydajne zarządzanie surowcami i rzeczywiste oszczędzanie środków finansowych.  

Na polskich składowiskach znajdują się 2mld ton odpadów przemysłowych – Twoje nie muszą tam trafić!

Każdy samochód może być ECO !

Większość elementów samochodu ma wartość recyklingową. Powtórne przetworzenie wraku umożliwia nam dbałość o środowisko naturalne – wystarczy spojrzeć globalnie!

CZY WIESZ, ŻE:

85,3% masy wraku samochodowego stanowią materiały przeznaczone do recyklingu

ECO-droga

W Globaldex droga do EKO-logicznego zarządzania jest prosta. Dysponujemy taborem samochodowym dostosowanym do obsługi i przewozu odpadów w kontenerach, które dostarczamy w we wskazane przez Państwa miejsce. Odbiór i przetworzenie zgromadzonych materiałów to kolejny krok na drodze do odzysku lub recyklingu. Po odebraniu KONTENERÓW, wystawiamy Państwu „kartę przekazania odpadów” zgodną z klasyfikacją kodów odpadów. Do Państwa należy jedynie decyzja o wejściu na naszą eco-drogę.

ECO-most

Przetworzone szkło, tektura, plastik czy metale to doskonały „budulec” mostu pomiędzy górą śmieci, a zielonym globem. Niemal wszystkie odpady gromadzone w trakcie budowy lub rozbiórki nadają się do ponownego wykorzystania. Globaldex kompleksowo zajmuje się wyburzaniem i oczyszczaniem terenu – wszystkie materiały podlegają recyklingowi lub odzyskowi; odpady niebezpieczne transportowane są do dedykowanych im składom. 

Oferta firmy Globaldex:

  • rekultywacja obiektów przemysłowych
  • recykling od odpadów
  • remediacje i rekultywacje ziemi
  • badania fizykochemiczne – własne laboratorium.