Firma Globaldex specjalizuje się w:

  • wyburzeniach wszelkiego typu obiektów przemysłowych, mieszkalnych i demontażu infrastruktury technicznej
  • recyklingu wszelkiego typy odpadów przemysłowych powstających w wyniku rozbiórek
  • pozyskiwaniem materiałów staro użytecznych z rozbiórek i demontaży
  • pozyskiwaniem złomu stalowego i kolorowego
  • sprzedażą kruszyw i innych materiałów.

Przykładowe realizacje:

  • Wyburzenie hotelu Mercure Fryderyk Chopin dla Echo Investment S.A. w centrum Warszawy o kubaturze 18 000 m3, gdzie szczególny nacis został położony na odzysk i recykling odpadów zgodnie z systemem jakości BREEAM.
  • Wyburzenie byłych Zakładów Mięsnych w Płocku dla firmy Budmat o kubaturze 33 000 m3.
  • Wyburzenie hal i obiektów przemysłowych dla Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. o kubaturze 20 000 m3.